Sirius 3


Upgrade modul DAC, Clock, Power Supply


zvětšit

Cena:  10000 Kč
Pouze modul RCA XLR OUT
Cena:  10000 Kč
Upgrade ze Sirius 2 na Sirius 3 v přehrávači
Cena:  14000 Kč
Montáž do přehrávače pouze RCA OUT
Cena:  17000 Kč
Montáž do přehrávače RCA XLR OUT

Sirius 3

Sirius 3, modul díky němuž lze provést vyspělý tuning, který v přehrávači nahrazuje původní převodníky za AD1955 pro každý kanál jeden včetně kvalitního časování a reclocku zakázkovým oscilátorem Casea. Dále modul přináší výměnu výstupních obvodů, které nyní pracují v jednočinné třídě A a taky napájecích zdrojů. Součást modulu Sirius jsou i DC serva pro odstranění stejnosměrné složky na výstupu a díky tomu nejsou potřeba vazební kondenzátory v signálové cestě jenž by degradovaly výstupní analogový signál. Napájecí a signálové cesty jsou co nekratší a je aplikována technologie povrchové montáže součástek velikosti 0805 a 0603.

Siirus 3 obsahuje jak RCA tak symetrické XLR výstupy. Je tedy možné dodělat symterické výstupy i u přehrávačů, které je od výroby neobsahují.

Tento modul byl vyvinutý na základě mnoholetých zkušeností s vylepšováním zvuku přehrávačů a nahrazuje velmi úspěšný model Sirius 2, který zvukově i parametry převyšuje.

 

Proč modifikovat Váš CD přehrávač modulem Sirius?

 • Často bývá nevhodně provedený  (hlavní řídící hodiny) přehrávače. Ve většině případů se používá tzv. Piercova zapojení oscilátoru s využitím vícenásobných invertoru, které někdy současně plní i jiné úlohy což není z hlediska vzájemné interference zrovna nejlepším řešením. Tento oscilátor někdy bývá umístěný ve velké vzdálenosti od přiřazeného DAC, někdy dokonce i na jiném plošném spojí a hlavní hodinový signál bývá tažený  neodstíněným kabelem dlouhým i několik desítek centimetrů k převodníku. Dalším problémem, který se často vyskytuje a je zásadní je nevhodné napájení zdroje hodin, které bývá společně i s jinými obvody v přehrávači jako je DAC, DSP a především obvody serva, které svým proměnným odběrem při sledování stopy a doostřování laseru způsobuje průnik rušení do obvodu hodin. Tyto jsou pak zarušené a vzniká v nich nepravidelné chvění náběžných a sestupných hran tzv. Jitter. Jitter způsobuje, že do převodníku přicházejí data v jiném časovém okamžiku než ve kterém byla ve skutečnosti pořízena a vzniká zkreslení, které se projevuje nejistým, zrnitým a zastřeným zvukem.

Modul Sirius obsahuje velmi kvalitní na zakázku vyrobený oscilátor, žádný Pierce oscilátor, žádné hradla společné s jinými obvody. Tento oscilátor je umístěn co nejblíže přidruženým převodníkům. Napájení oscilátoru je realizováno nízko šumovým zdrojem jehož referenční napětí je odrušeno RC článkem a regulováno nízko šumovým operačním zesilovačem. Tento regulátor pro oscilátor napájí pouze tento oscilátor a nic jiného. Současné při dobrém layoutu plošných spojů je průnik rušení velmi redukován.

 • Spousta výrobců ve snaze ušetřit používá zjednodušený návrh napájecích zdrojů kde například jedna pěti voltová větev napájí většinu obvodu v přehrávači a v lepším případě odstup mezi jednotlivými obvody je realizován pouze RC nebo LC členy. Tohle řešení se ukázalo jako nedostatečné pro dosažení nejlepších vlastnosti odstupu napájecích obvodů.

Pět nezávislých napájecích zdrojů v modulu Sirius zajišťuje dokonale oddělení a odstup jednotlivých funkčních celku je na dobré úrovni. Všechny regulátory jsou realizovány nízkošumovým zdrojem jehož referenční napětí je odrušeno RC článkem. Pro odstranění zbylých vf složek na indukovaných v přehrávači jsou na kritických místech použity RC a LC členy. Hlavní zásobu energie poskytuje baterie elektrolytických kondenzátorů. Pro snížení odporu zdroje na nejvyšších kmitočtech jsou přiřazeny k elektrolytickým kondenzátorům tantalové a keramické kondenzátory.

 • Pro odstranění stejnosměrné složky na výstupu je velmi oblíbeným řešením použití elektrolytických kondenzátorů v signálové cestě. Tyto kondenzátory jsou různých kvalit a vždy určitým způsobem ovlivňují zvuk. Nejlepším řešením je použití DC serva kdy se sleduje stejnosměrná složka na výstupu a při jejím výskytu je eliminována invertujícím integrátorem. I ve výstupních obvodech bývá snaha ušetřit a často výrobci osazují své přehrávače levnými operačními zesilovači. V japonských přístrojích to jsou skoro vždy operační zesilovače od výrobce New Japan Rádio (NJM), které mohou být velmi špatné i vcelku vyhovující, záleží na typu. Dále typy BA (Panasonic) nebo M (Mitsubishi), které za moc nestojí. Evropští výrobci s oblibou používají průměrný NE5532. Vyskytnou se i výjimky kdy se výrobce praští přes kapsu a použije něco od Analog Devices nebo Burr Brown, většinou jejich nejlevnější typy. Tito výrobci kvalitních  součástek nabízejí i podstatně kvalitnější obvody, které jsou i podstatně dražší a vyskytují se ve skutečném hi-endu, případně je použije některá menší, pro hifi více zapálená firma, jejíž rozpočet není tolik zatížen.

Sirius neobsahuje žádné vazební kondenzátory, které ve větší či menší míře ovlivňují výsledný zvuk. Vazba mezi jednotlivými stupni je stejnosměrná a pro eliminaci stejnosměrného napětí na výstupu jsou použita DC serva, stejnosměrné napětí na výstupu je pod 1mV. Modul Sirius používá kvalitní, rychle operační zesilovače od Analog Devices. Design filtru je vlastní koncepce. Výstupní buffer je posílen tranzistory jejíž pracovní režim je v jednočinné třídě A.

----

 

16bit 44,1kHz minimum sample rate
24bit 192kHz maximum sample rate
AD1955 2x
Custom oscilator
Low noise power supply 10x
I2S Reclock
DC servo
Class A discrete output buffer
volume control (optional)
SPDIF receiver (optional)
MUTE relay 2x
I2S IN
SPDIF IN
RCA OUT
XLR OUT

 

 • 16bit 44,1kHz minimum sample rate
 • 24bit 192kHz maximum sample rate
 • AD1955 2x
 • Custom oscillator
 • Low noise power supply 10x
 • I2S Reclock
 • DC servo
 • Class A discrete output buffer
 • volume control (optional)
 • SPDIF receiver (optional)
 • MUTE relay 2x
 • I2S input
 • SPDIF input
 • RCA output
 • XLR output

 

 

Propojení s přehrávačem:

 • I2S nebo SPDIF
 • Z pohledu Master CLock je DAC jako master.
 • Napájecí napětí DC 2x12V(120mA) + 8V(160mA).

 

V případě potřeby je možné využít regulaci hlasitosti, která je součásti DAC Sirius 3.

Sirius 3 je vzájemně kompatibilní s modulem Casea Aquila - USB Audio Interface. Datové spojení lze realizovat přes I2S nebo SPDIF.

Doporučujeme výměnu Sirius 2 za Sirius 3 v přehrávači.


 

Fotografie


obrázek produktu
Sirius 3
obrázek produktu
Realizace Denon DCD3000 včetně XLR
obrázek produktu
Realizace CA350C včetně přidání XLR OUT
obrázek produktu
Pioneer N50 Sirius 3 modifikace
obrázek produktu
Sirius3 I2S pinout
obrázek produktu
Pioneer N50 I2S pinout
obrázek produktu
Rozměry